fogashenger

keretbe foglalt, elálló fogakkal ellátott, igavonó jószággal vontatott vaskos hengertest. Mo.-on a futóhomok megkötésének eszköze. A hasonló szerkezetű szerszám mint rögtörő Ny-Európában a középkor végén tűnt fel, a Kárpát-medencében azonban még a 19. sz. első felében is vontatottan terjedt. Használata majdnem teljesen a nagybirtokra korlátozódott. A homokkötő fogashengert a múlt század közepétől használják a Duna-Tisza közének futóhomokos területén, elsősorban Kiskunhalas és Szeged vidékén. Ilyen irányú használatba vételére valószínűleg helyi találmányként került sor. A szalmával leszórt homokot hengerezték vele. Fogai valósággal „belevarrták” a homokba a szalmát és megkötötték azt. Fogashengerrel különösen az erős böjti szelek ellen védekeztek, amelyek betemették a zsenge vetést vagy elfújták alóla a homokot. Korábban a homokra hintett szalmát hasított körmű állatok (főleg juhok) ráhajtásával tapostatták be. Szeged vidékén szokás volt a szalmás homokot üres vetőgéppel megjáratni, amely hasonló eredményt ért el, mint a fogashenger. A futóhomok megkötésére szórványosan ismert a vetés tüskés ágakkal történő letakarása (Kecskemét). – Irod. Török Gyula: Szalmahengerlő (Népünk és Nyelvünk, 1937); Hoffmann Tamás: A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdálkodásában (Bp., 1963).

Farámás borona (Átány, Heves m.)

Farámás borona (Átány, Heves m.)

Farámás borona (Átány, Heves m.)

Farámás borona (Átány, Heves m.)

Fogas (Bágy, v. Udvarhely m.)

Fogas (Bágy, v. Udvarhely m.)

Fogas (Sóvárad, v. Maros-Torda m.)

Fogas (Sóvárad, v. Maros-Torda m.)

Fogasolás (Csokonyavisonta, Somogy m.)

Fogasolás (Csokonyavisonta, Somogy m.)

Fogasolás (Orosháza, Vásárhelyi-puszta)

Fogasolás (Orosháza, Vásárhelyi-puszta)

Fogasolás (Monor, Pest m.)

Fogasolás (Monor, Pest m.)

Fogashenger

Fogashenger

Fogashenger oldalnézetben

Fogashenger oldalnézetben

Fogashenger felülnézetben

Fogashenger felülnézetben