foglalt bor, fogott bor

elővételi joga alapján a földesúr által a dézsma (→ bordézsma) kivétele után megvásárlásra lefoglalt jobbágyi bortermés. A földesurak a borkimérés jó jövedelmezősége miatt igyekeztek minél több borra szert tenni. Általában a forgalmi árnál alacsonyabb összeget fizettek érte a jobbágynak, sőt gyakran nem is pénzben, hanem más, nehezebben értékesíthető terményben egyenlítették ki a vételárat. (→ még: kocsmálás) – Irod. I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai (1631–1648) (Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Makkai László, Bp., 1954); Szabad György: A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra (Bp., 1957); Takács Sándor: Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI–XVII. századból (Bevezette és sajtó alá rendezte Benda Kálmán, Bp., 1961).