Földes László (Szászváros, 1934–)

etnográfus. Tanulmányait a bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán végezte (1957). A Néprajzi Múz.-ban működött (1956–), az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos munkatársa (1973–). Kutatási területe a pásztorkodás-nomadizmus, a településtörténet. Tanulmányai hazai és külföldi folyóiratokban és szakkiadványokban jelennek meg. Szerk. a Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa (Bp., 1961), Viehwirtschaft und Hirtenkultur (Bp., 1969) c. gyűjteményes műveket és az Ethnographia c. folyóiratot (1972–1974).