falusoroló

a falusoroló csúfolók egyik típusa, amelyben egy-egy vidék falvainak – lehetőleg a falunévvel összecsengő – jellemző vonatkozásait rigmusban sorolják fel (MNK 1940A*) Pl.

Salomvár szaromvár,
Kávás kemény fával,
Háshagyiak gazok,
Tsébiek is azok,
Szent-Györgyi tolvajok
          (Erdélyi János)

(Erdélyi János gyűjteményéből, MTA Kézirattár). (→ még: hazugságmese, → formulamese) – Irod. Kriza János: Vadrózsák (Kolozsvár, 1863); Kálmány Lajos: Szeged népe (III., Szeged, 1891); Gönczi Ferenc: Göcsej népköltészete (Zalaegerszeg, 1948); Duka János: Csúfolkodó székelyek (Kézirat a Néprajzi Múz. Etnológiai adattárában); Kovács Ágnes: A bolond mesék típusmutatója (AaTh 1875–1899) (Kézirat az MTA Néprajzi Kutatócsoport adattárában).