góré

csöves → kukorica tárolására szolgáló, fonott vagy lécezett építmény. Egyéb elnevezése: kas, kotárka. A fonott góré kukoricatárolásra való használatát a növény mo.-i meghonosodása idején már említik a korabeli írásos források. Az építménynek a Földközi-tenger mellékén az ókorig visszanyúló nagy múltja van. Valószínű, hogy Mo.-on sem a kukoricával jelent meg, csupán fejlettebb formái alakultak ki. Korábban leginkább gabonatárolásra használtak egyszerűbb konstrukciójú fonott kasokat. A fonott góré a múlt században még az egész mo.-i kukoricatermesztő vidéken általános volt. A 20. sz. elejére a D-Dunántúlon, ÉK-Mo.-on és Erdélyben maradt általános a használata. Tájanként más-más formai változatban (kerek, szögletes, hosszúkás) készítették, szalmával, zsúppal, zsindellyel vagy cseréppel fedték. A léces oldalú góréhoz hasonló épületek már az amerikai indián földművelésben megvoltak. Lehetséges, hogy azok példájára honosodtak meg Európában is. Hazánkban feltehetőleg Ny-európai mintára a 18. sz. végén a nagybirtokokon jelentek meg, és a múlt század folyamán a kukorica-vetésterület növekedésével párhuzamosan terjedtek el. Tömeges paraszti használatuk nem régi. A századforduló idején többnyire még csak a gazdag- és ritkábban a középparaszti szintig jutottak el. Utóbb a fonott górékat és más egyszerűbb kukoricatároló módokat háttérbe szorítva, egyszerűbb kivitelben (husáng-, napraforgó-, dróthálófal, szalmatető) általánosan elterjedtek. A D-Alföldön, a Tiszántúlon és a Dunántúlon hatalmas, tágas, erős építmények, melyek alatt gyakran disznóól, kocsiszín vagy más gazdasági rendeltetésű helyiség foglal helyet. – Irod. Balassa Iván: A magyar kukorica (Bp., 1960).

Góré disznóóllal (Vásárhelyi puszta, Orosháza, Békés m.)

Góré disznóóllal (Vásárhelyi puszta, Orosháza, Békés m.)

Góré a tanyán (Debrecen)

Góré a tanyán (Debrecen)

Góré (Ipacsfa, Baranya m.)

Góré (Ipacsfa, Baranya m.)

Góré vesszőből, zsindelytetővel (Szatmár m.)

Góré vesszőből, zsindelytetővel (Szatmár m.)

Kőlábazatra épült kukoricagóré (Torontáloroszi, v. Torontál m.)

Kőlábazatra épült kukoricagóré (Torontáloroszi, v. Torontál m.)

Góré (Csokonyavisonta, Somogy m.)

Góré (Csokonyavisonta, Somogy m.)

Góré Adorján, v. Bács-Bodrog m.)

Góré Adorján, v. Bács-Bodrog m.)