gyermekbanda, gyermeksereg

korcsoport, melyet a kb. 3–12 éves, egy falurészben lakó fiúgyermekek alkottak. Tevékenységét a → gyermekmunka elosztásának helyi hagyományai és a szabad idő eltöltésének hagyományos formái határozták meg. Ennek megfelelően a csoportok működésének színtere a faluhoz közel eső rét vagy legelő volt, ahol a rájuk bízott állatokat őrizték, és a faluban hagyományosan kialakult játszóhelyek, rendszerint a közutak, a templom, az iskola körül. A laza szervezettségű, az idősebb fiúk irányította gyermekbanda tevékenységében még nem válik ketté a munka és a játék. Éppen ezek egysége révén teremtődnek meg a → belenevelődés sajátos feltételei. A fiúk csoportjaival szemben a lányok intimebb, kisebb létszámú társulásokat alkotnak. A gyermekbandához olyan intézmények is kapcsolódtak, mint → gyermekbál, a komálás vagy az → avatás egyszerű formái. (→ még: baráti csoport, → korosztály) – Irod. Kresz Mária: A hagyományokba való belenevelődés egy parasztfaluban (Népr. Tanulm., 1949); Németh Imre: A népi közösségekben élő fiatalok életmódja és kultúrája (Arrabona, 1966).