gyufatartó, gyújtótartó

mintegy 6–8 cm-nyi hosszú, lapos hasáb alakú, fából faragott, egy vagy két felcsapódó fedéllel ellátott kis dobozka, amelyben a súrlódásra is könnyen gyúlladó kénes gyufát tartották. Pásztoraink akkor kezdték a maguk számára készíteni, amikor a gyufa használata körükben is elterjedt. Ezt megelőzőleg városi mesteremberek, fésűsök, fúró-faragók is készítettek elefántcsontból vagy marhacsontból azonos szerkezetű gyufatartókat. Valószínűnek tartjuk, hogy ezeknek a városi eredetű gyufatartóknak mintájára készültek azok is, amelyeket pásztorok faragtak. A dunántúli pásztorok az egy darab fából faragott, hasáb alakú és mindkét végén nyitott dobozka egyik vagy mindkét végébe felnyitható (felpattintható) keskeny fedelet illesztettek és szeggel rögzítettek. A felnyitható fedeleket – amikor felnyitották – a dobozka oldalában elhelyezett falemez (a zsebkéshez hasonló megoldással) feszítette, s a fedél csukáskor csattanó hangot adott. A dunántúli gyufatartót → karcolt díszítéssel, → spanyolozással és → domború faragással díszítették. A díszítmények között megtaláljuk a mértanias szegélydíszt éppúgy, mint a virágokat, az ember- és állatalakokat, a történeti és vallási tárgyú ábrázolásokat. Ilyen gyufatartókat a horvát, a szlovén területekről és az osztrák Alpok vidékeiről is ismerünk. É-Mo.-on a pásztorok hasáb alakú, a kihúzható fedelű tolltartóhoz hasonló kis dobozkát faragtak, s abban tartották a gyufát. – Irod. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. A Balaton melléke (Bp., 1911); Haberlandt, A.: Österreichische Volkskunst (Berlin, 1911); Matašovic, A.: Seljačko rezbarstvo u slavonsko Posavini (Narodna Starina, XII, Zagreb, 1933); Manga János: Magyar pásztorfaragások (Bp., 19722).

Gyufatartó domború faragással (Mernye, Somogy m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Gyufatartó domború faragással (Mernye, Somogy m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Gyufatartó szaruból, karccal, sárgítással díszítve (Kapoli Antal munkája, Somogy m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Gyufatartó szaruból, karccal, sárgítással díszítve (Kapoli Antal munkája, Somogy m.) Bp. Néprajzi Múzeum