kulturális típusok

a kultúrák lényegi, meghatározó sajátosságai alapján történt osztályozás eredményei. A kultúrák lényegi sajátosságaiként a különböző tipologizálási kísérletekben a gazdasági-technikai és a társadalomszervezeti elemeket emelték ki meghatározó jegyként (pl. primitív kultúra, magaskultúra, vadság, barbárság, civilizáció szembeállításokban), bár részleteiben kidolgozott és a nemzetközi néprajztudományban általánosan elfogadott kulturális tipológiát még nem készítettek. Az utóbbi évtizedek kulturális tipologizálási törekvéseiben a gazdasági-társadalmi jellemzők mellett figyelembe veszik a környezethez történt adaptációt, a területi körülhatárolhatóságot is. Így pl. M. G. Levin és N. N. Csebokszarov a gazdasági-kulturális típusokat a következőképpen határozzák meg: „... a gazdálkodás és a kultúra jellemzőinek történelmileg kialakult komplexumai, amelyek meghatározott természeti-földrajzi feltételek között élő, társadalmi fejlődésüknek meghatározott szintjén álló népekre jellemzők.” Hozzájuk hasonlóan Julien H. Steward a kulturális típusok jellemzőiként a kulturális magot alkotó elemek összefüggésrendjét határozza meg, amelyek a környezethez alkalmazkodást is tükrözik és a szociokulturális integráció különböző szintjét képviselik. – Irod. Levin, M. G.–Csebokszarov, N. N.: A gazdasági-kulturális típusok és a történelmi néprajzi területek (Szovjetszkaja Etnografija, 1955); Steward, H.: Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution (Urbana, 1955); Markarjan, E.: A marxista kultúra-elmélet alapvonalai (Bp., 1971).