kumet, komót, német szerszám

ovális alakú favázas igaszerszám (→ iga), amelyet elsősorban a ló, öszvér, szamár – csak ritkábban az egyes fogatú szarvasmarha – fogatolására használnak. Igen régi szerszám, a lószerszámok kutatóinak egy része közép-ázsiai eredetűnek tartja. A Kárpát-medence kivételével Európában általános a használata, de elterjedt Amerikában is, ahová a gyarmatosítók vitték magukkal. A magyarság a → hámot használja lovak befogására; nálunk a kumetot csak a városokban, a nehéz testű, hidegvérű fuvaroslovak igázásában használják. (→ még: lófogatolás) – Irod. Timaffy László: Kumetok a Kisalföldön (Ethn., 1967).