Kurucz Albert (Konyár, 1925–)

néprajzkutató, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múz. főig.-ja (1975–). Tanulmányait a debreceni tudományegy.-en fejezte be, ugyanitt szerzett egy.-i néprajzi doktorátust 1963-ban. Konyáron és Mikepércsen tanító (1946–50), művelődési osztályvezető-helyettes Debrecenben a Városi, majd a Megyei Tanácsnál (1950–63), ig.-helyettes a debreceni tanítóképzőben (1963–75). Népi építészettel, szőlő- és borgazdálkodással, életmódkutatással, valamint a hagyományok ápolásával összefüggő művelődéspolitikai kérdésekkel foglalkozik. Tanulmányai a hazai szakfolyóiratokban és évkönyvekben jelennek meg. – F.m. Az észak-bihari szőlőművelés és borgazdálkodás (Debrecen, 1964); Művelődéspolitika. Helytörténet és a kulturális munka tervezése (Bp., 1967).