Küllős Imola (Klagenfurt, 1945–)

néprajzkutató, tudományos kutató. A bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán szerezte oklevelét (magyar irodalom–néprajz szak, 1968) és bölcsészdoktori vizsgát tett (1973). Az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos munkatársa (1968–). A magyar népköltészet lírai dalműfajainak történeti-tipologikus rendszerezésével foglalkozik. Cikkei szakfolyóiratokban jelennek meg.