Lajos Árpád (Párizs, 1911–Miskolc, 1976)

néprajzkutató, muzeológus. Tanulmányait a bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán végezte (1935). A néprajzi tanszéken tanársegéd (1936–), Miskolcon tanítóképző intézeti tanár (1938–), Borsod megyei művelődésügyi előadó (1950–), a Herman Ottó Múz. muzeológusa (1952–), néprajzi tudományos főmunkatársa volt (1972–73). A folklór területén népi játékok, népzene, népszokások kutatásával foglalkozott. Cikkei néprajzi folyóiratokban és múz.-i évkönyvekben jelentek meg. – F. m. A magyar nép játékai (Bp., 1940); Borsodi népdalok (Miskolc, 1955); Borsodi játékok (Miskolc, 1957); Borsodi fonó (Miskolc, 1965); Este a fonóban – borsodi népszokások (Bp., 1974); Nemesek és partiak Szuhafőn (Miskolc, 1979). – Irod. Szabadfalvy József: L. Á. (Ethn., 1977).

Lajos Árpád

Lajos Árpád