lápmetsző

az Ecsedi-láp csíkászainak félhold, ritkábban háromszög alakú ásója, amellyel az ingó lápon kerek lyukakat (lápi kút) vágtak. A lápi kútba állították szájával lefelé a → csíkkast, hogy a levegő után kapkodó csíkok beletévedjenek. A lápmetszővel azonos eszköz a mezőségi tavakon használt mete, metű, amellyel a nádgyökérzetet vágják ki a vész (vejsze) felállításának helyén. – A lápmetszőhöz hasonló ásókat a brit szigeteken, Norvégiában tőzegásáshoz használnak. A rómaiak is ismertek ilyen eszközt. A félhold alakú ásók a Nílustól Szenegálig, Szudánban is ismeretesek mint a fiatal szudáni műveltség jellemzői. – Irod. Herman Ottó: A magyar halászat könyve (I–II., Bp., 1887–88); Gailey A.–Fenton, A.: The Spade in Northern and Atlantic Europe (Belfast, 1970).

Lápmetsző (Ecsedi-láp, Szabolcs-Szatmár m.)

Lápmetsző (Ecsedi-láp, Szabolcs-Szatmár m.)