Lőw Immánuel (Szeged, 1854–Bp., 1944)

főrabbi, orientalista. Sémi filológiai dolgozataival nemzetközi elismerést szerzett. Magyarra fordította az Énekek Énekét. Növénynevekről szóló munkájában a növényekhez fűződő hiedelmeket, mondákat is közli. – F.m. Aramäische Pflanzennamen (Leipzig, 1881); Die Flora der Juden (Wien-Leipzig, 1926–34). – Irod. Scheiber Sándor: L. I. (Bp., 1947); Frenkel, Eugen: Bibliographie der Schriften I. L.-s, Semitic Studies in Memory of I. L. (műveinek teljes bibliográfiájával, Bp., 1947).