mangár

a → summásbandához csatlakozó idegen munkás. Nagyobb létszámú bandák két-három mangárt is felvettek, akik között válságévekben munka nélkül maradt kisiparosok, gyári munkások stb. voltak többségben, de akadtak börtönviselt, züllött lumpenproletárok is; ez utóbbiak a kubikus → baráberek megfelelői. A mangárok általában szorgalmas munkások voltak, a summásságot csak ideiglenes keresetkiegészítésnek tekintették, a takarékosabb summásokhoz viszonyítva könnyen bántak a pénzzel. Sok volt köztük a tréfamester, és jelenlétük általában lazított a merev magatartáson, a munkaadókkal szemben is bátrabban léptek fel. – Irod. Koós Imre: Summásélet (Borsodi Szle, 1960).