Máramaros

az ÉK-i Kárpátokban fekvő nagy kiterjedésű táj, hajdan vármegye. A Tisza felső völgye ketté osztja: északi nagyobbik részén ukránok (ruszinok), a délin túlnyomórészt románok laknak. Ennek megfelelően az északi rész ma Szovjet-Ukrajna Kárpátontúli Területéhez (Kárpátalja), a déli Romániához tartozik. Magyar lakossága a Tisza-völgynek nevezett vidék helységeiben: Máramarossziget, Hosszúmező, Aknaszlatina, Visk, Técső, Huszt stb. él. Kevéssé ismert magyar népi kultúrája jellegének kialakulásában nagy szerepet játszott a helységek egy részének szabadalmas státusa (az ún. „koronavárosok”) és néhány település középkori német alaprétegzettsége. – Irod. Peleskey Sándor: A viski ref. egyház története (Beregszász, 1925); Bélay Vilmos: Máramaros megye társadalma és nemzetiségei (Bp., 1943).