Martin György (Bp., 1932–)

néptánckutató, az MTA Népzene Kutató Csoport tudományos főmunkatársa (1965–), az MTA Zenetudományi Intézet osztályvezetője (1973–), kandidátus (1970), Erkel Ferenc-díjas (1978). Tanulmányait a bp.-i ELTE magyar (1954) és néprajz szakán végezte (1958). 1955-től a bp.-i Népművelési Intézet Néprajzi Osztályán, 1958-tól a táncosztályon dolgozott. 1965-ben etiópiai kutatóutat tett. Tánc- és zene-folklorisztikával (K-európai összehasonlító tánckutatással) foglalkozik. Számos tanulmánya jelent meg magyar és külföldi szakfolyóiratokban. – F. m. Bag táncai és táncélete (Bp., 1955); Motívumkutatás – Motívumrendszerezés. A sárközi-dunamenti táncok motívumkincse (Bp., 1964); A magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III., Bp., 1970); A magyar nép táncai (Bp., 1973, 19742).