mazurka, lengyelke, mazur

a 18. sz. végén Európa-szerte elterjedt sajátos ritmusú (3/4 ) polgári társastánc, mely hatással volt nemzeti táncstílusunk kialakulására is a reformkorban (körmagyar, → lengyel tánc). Tánciskolák közvetítésével jutott el a paraszti táncéletbe a → polkával ötvözött változatával, a polka-mazurral együtt. – Irod. Lakatos Károly: A magyar táncról. Rajta párok táncoljunk! Tánckedvelők könyve (Nagykanizsa, 1871); Sachs, Curt: Eine Weltgeschichte des Tanzes (Berlin, 1933); Pesovár Ernő: Lengyel táncok hatása a reformkorban (Népr. Ért., 1965).