kaszaforduló

hosszmérték, amelyet a közös tulajdonú vagy közösen bérelt rét, kaszáló nyilasokba osztásakor (→ nyilazás) használtak. Martoson egy kaszaforduló a kaszapenge és a kaszanyél együttes hosszát jelenti. A Csallóközben csak a kaszanyelet veszik egy kaszafordulónak, hossza így kb. 1 öl. Ha lépésekkel helyettesítik, a kaszaforduló megfelel 2 lépésnek. (→ még: kerékalja, → kötélalja, → láncalja, → pózna) – Irod. Szabó Mátyás: A Körös és Berettyó alsó folyása vidékének rétgazdálkodása (Népr. Közl., 1957, 3–4. sz.).