mellbőr, melles bunda

csak a mellet takaró, derékig érő, gyapjas bőrdarab, amely a nyaknak és a karöltőnek megfelelően ki volt kanyarítva. Hátranyúló váll és oldalrészeihez erősített kötőlékkel a nyakba akasztható, a derékon megköthető. Ingre öltötték fel, rá ködmönt vagy kiskabátot (ujjast) vettek. Falusi szegény emberek, cselédek viselték, akik rendszerint maguk csinálták: sós vízzel bedörzsölték a juhbőrt, és pár nap múlva kezük közt törték, puhították. Viseletére az Alföldről vannak adataink, ahol mellybőrnek vagy mejjedzőnek nevezték és Göcsejből, ahol bundamellesnek, mellenzünek vagy ümögbáttyának. (→ még: elejbőr, → oldalgombolós mellényIrod. Gönczi Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése (Kaposvár, 1914).

Mellbőr vázlatos rajza 1. elölről, 2. hátulról

Mellbőr vázlatos rajza 1. elölről, 2. hátulról