nagyharang

a → népies műtáncok jellegzetes motívuma, amelynek változata a paraszttáncokban is gyakori. A nagyharang lényegében a klasszikus balettben használt „capriol”-nak felel meg. – Irod. Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924); Vályi Rózsi: A magyar balett történetéből (Bp., 1956); Pesovár Ferenc: Táncmesterek a szatmári falvakban (Tánctud. Tanulm., 1959–1960, Bp., 1960).

Nagyharang táncírása

Nagyharang táncírása