nagykárolyi szekér

viszonylag könnyű, de erős vasalású → szekér-típus, amelyet messzi útra történő teherfuvarozásra használtak. Ez a jármű nagy szerepet játszott Erdély (Partium közvetítésével) és Felső-Mo. összeköttetésében, áruforgalmában. Abba az útvonalba esett, amely Erdély legfontosabb kapuján vezetett át, kivált a török időkben, az erdélyi fejedelemség virágkorában bonyolódott itt le a forgalom Erdély és a királyi Mo. között; a fejedelmek hadai is ezt az útvonalat használták, és a nagykárolyi szekér létrejöttében ezek a tényezők erősen hatottak. Nagyenyed, Kolozsvár, Dés, Nagybánya, Nagykároly, Tokaj, Kassa útvonalon jártak a nagykárolyi szekerek; Kassáról kiindulva É felé (Szepesség, Lengyelo.) és Pozsony irányába vették az utat. Vontatásukra nagyobbrészt négy lovat fogtak be, de kisebb távolságra ökröket is. Ernyővel is ellátták, ha védendő árut szállítottak, vagy ha hosszú útra mentek.