négyellő ostor, béresosotor, suhogó

az → ostor egyik változata. A → béresek használták a négyes → ökörfogat hajtására. Nyele általában 2 öles, a kötele pedig, amit kígyóhátasan fontak, 3 öl is volt. A → kocsisok négyellő ostora könnyű, vékony zsinegből készült.