Kandra Kabos (Jakab) (Felsőbánya, 1843–Eger, 1905)

néprajzkutató, történész, r. k. lelkész. Egerben végzett teológiát. Később káptalani levéltárosként dolgozott. Magyar mitológiát írt, amely azonban mind anyaggyűjtését, mind módszertanát tekintve korszerűtlen, nem éri el elődei, pl. Kállay Ferenc, Ipolyi Arnold hasonló témájú művének színvonalát. – F. m. Magyar mythologia (Eger, 1897).