kertmunkás

a napszámos (→ napszámosmunka) egyik szakosodott típusa, aki kertészetekben, esetleg ipari-kereskedelmi üzemekben vállalt vegyes (kapálás, metszés, permetezés, ill. csomagolás, szállítás stb.) bérmunkát. A szakosodás csak ott történhetett meg, ahol egyrészt táji növénykultúrák (zöldség- és gyümölcstermesztés) alakultak ki, másrészt különféle vállalkozások (kertészetek, faiskolák, feldolgozó üzemek stb.) jöttek létre. A kertmunkás többnyire napszámosként dolgozott, míg a vele rokon foglalkozású → szőlőmunkás inkább részesmunkás. A kertmunkás agrárszakmunkásnak számított, igyekezett saját hivatásán belül munkalehetőséghez jutni, általában nem egy, hanem több munkaadónál, → vállalkozónál is dolgozott. Kiegészítésképpen pedig olyan ipari, kereskedelmi üzemekben, ahol a kerti termékeket csomagolták, szállították vagy földolgozták. Nem a munkahelyhez, hanem a szakmához ragaszkodott, gyermekeit is saját foglalkozására tanította, és igyekezett vállalkozó kertész vagy valamilyen rokon ipart űző kisvállalkozó lenni, ez azonban csak kevésnek sikerült. A kertmunka szakképzettséget nem kívánó részét a munkaadók egyszerű napszámosokra, a nagyobb kertészeti üzemek pedig → summásokra is rábízták. (→ még: dinnyés, → gányó) – Irod. Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom (Bp., 1941).