késett kegyelem

A történelem során különböző személyekhez fűződve ismétlődően elterjedt az a → monda, hogy a futárok a kegyelem hírével megkésve, a kivégzés után érkeztek. Az elmúlt évszázadokban az volt a szokás, hogy a megkegyelmezést csak a vesztőhelyen hirdették ki, így ez a tény a valóságban is előfordulhatott volna, okmányszerűen azonban egyetlen esetben sem bizonyult valónak. A 17. sz.-ban Erdélyben Bánffy Dénes, később Szücs István kecskeméti kuruc katona kivégzésével kapcsolatban terjedt el a késett kegyelem mondája. Ugyanez az alapmotívuma a győri toronyóra mondájának. Legutoljára az aradi tizenhárom vértanúról terjedt el az a hír, hogy Ferenc József kegyelmének híre későn érkezett. Ez utóbbi két monda változatai a mai néphagyományban is megtalálhatók. – Irod. Sándor István: A késett kegyelem mondái (Ethn., 1948).