kézfogás

kétoldali gesztus az üdvözlés, baráti megegyezés, ígéret, üzletkötés megpecsételésének, köszönet nyilvánításának hangsúlyozására. Alkalmazását eltérő történelmi-társadalmi szabályok kötik meg. A magyar paraszti társadalomban korábban csak férfiak éltek vele. Legény-leány kapcsolatban a fiú nyújtja előre a kezét. Házasembernek sem asszonnyal, sem leánnyal nem illett kezet fognia. A kézfogás megtagadásának kapcsolatot romboló, megszégyenítő szerepe van. (viselkedési szokások) – Irod. Luby Margit: A parasztélet rendje Szatmár megyében (Bp., 1935).