Király Ernő (Szabadka, 1919–)

zenei szerkesztő, zeneszerző, népdalgyűjtő. Tanulmányait a szabadkai középfokú zeneiskolában végezte (1953). A szabadkai színház zenekarának tagja, az újvidéki rádió magyar népzeneosztályának szerk.-je és a Vajdasági Múz. népzenei osztályának vezetője (1954–). A magyar népzene gyűjtője és kutatója Jugoszlávia magyarlakta helységeiben (a Vajdaságban, Szlavóniában és a Mura-vidéken). Cikkei és tanulmányai az újvidéki Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeiben, valamint jugoszláviai szakfolyóiratokban és kiadványokban magyar és szerb-horvát nyelven jelennek meg.