kocsiszekér

a székelyek négy → lőcsös, deszkás oldalú → szekere, amelybe rendszerint lovakat fognak, ezért is hívják kocsiszekérnek. Utazásra, piaci áru szállítására ezt használják. – A magyar néprajzi csoportok közül a székelyeknek van legtöbbféle szekerük; különböző rendeltetésük szerint a következőket sorolhatjuk elő: → egészvágás-szekér, fertályvágás-szekér, → félvágás szekér, kocsiszekér vagy deszkás oldalú szekér és → vetőszekér. – Irod. Haáz Ferenc Rezső: Az udvarhelyszéki székely szekér (Népr. Ért., 1932).

Székely deckás-lajtorjás szekér (v. Udvarhely m.)

Székely deckás-lajtorjás szekér (v. Udvarhely m.)