kofa

különféle apró árukkal, főleg élelmiszerekkel, zöldségfélékkel kereskedő ember, szinte kizárólagosan asszony. A kofák nem boltban, hanem piacokon, vásárokon árultak, ahol rendszerint kijelölt, állandó árusítási helyük (stand) volt. Működésüket más megkötöttségek is szabályozták. Általános volt pl., hogy a kofák csak egy bizonyos idő után vásárolhattak maguknak árukészletük pótlására. A gyalogkofa elnevezés arra utal, hogy bolt, állandó hely nélkül, egyik piacról, vásárról a másikra vándorolva, leginkább áruik mellett állva kínálták különféle apró cikkeiket (→ vásár). Áruféleségeik szerint nevezték őket: tejeskofának, gyümölcsöskofának, baromfikofának stb. – Irod. Kiss Lajos: A kofa (A szegény asszony élete, Bp., 1941).

Kenyeres kofa (Szeged)

Kenyeres kofa (Szeged)

Kofa a hetipiacon (Zenta, v. Bács-Bodrog m.)

Kofa a hetipiacon (Zenta, v. Bács-Bodrog m.)