kofadal

az → árusdal válfaja; pár soros, recitálva előadott vers, amellyel kofaasszonyok kínálják árujukat a piacon vagy a vásáron. A költőiséget általában nélkülözik, de törekszenek a jól hangzó rímek megtalálására. A főleg élelmiszereket árusító kofaasszonyok célja a kofadallal a figyelemfelkeltés, az árudicséret. A sütőtököt kínáló kofadal: Parázs, édes / Vastag, széles, / Kóstolja kend / Be jó édes. A kofadalok ismeretesek az egész országban, gyűjtésük az MTA Népzenekutató Csoportjában folyik. (→ még: házalódal, → vásári kikiáltás)Irod. Ortutay Gyula–Katona Imre: Magyar népdalok (I–II. Bp., 1970).