koldusbíró, kuduzsbíró

a koldusok egyike, akit a város vagy község (falu) a többi koldus felügyeletével bízott meg. Ellenőrizte, hogy csak engedéllyel bíró személyek kolduljanak, az idegeneket, a kóborlókat botjával elzavarta, vagy árestomba (fogda) záratta. A koldusok sok helyen nem széjjelszórva, csak a koldusbíró irányítása alatt mehettek a házakba kéregetni. Kezelte a pénzbeli alamizsna gyűjtésére szolgáló dobozt (az ún. pixist). Kiváltságként egyedül is végigkoldulhatta a helységet; zsákkal a vállán, imával vagy énekléssel kereste fel a házakat. (→ még: elöljáróság)Irod. Eperjessy Kálmán: A magyar falu története (Bp., 1966).