kontraktualista föld, kontraktualista hely

olyan allodiális birtok, melyet a földesúr szerződésben rögzített feltételek mellett enged át másnak meghatározott idejű használatra. A kontraktualista föld, hely(ség) alatt a szakirodalom részben a telepes községeket és a majorsági zsellérfalvakat (→ majorsági zsellérfalu), részben pedig azokat a jobbágytelepüléseket érti, amelyek úrbéres kötelezettségeiket nem urbárium, hanem a földesúrral kötött szerződés alapján teljesítették. A kontraktualista föld egyike volt a jobbágyok kezén levő nem úrbéres, hanem allodiális jellegű birtoknak. (→ censuális föld, → árendás föld) – Irod. Varga János: A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái 1767–1849 (Bp., 1967).