korombíró

a város vagy község (falu) tisztségviselője volt, aki a tűzvédelmi feladatokat látta el, azért tartozott felelősséggel. Egyéb elnevezése: pipabíró, pörnyebíró, tűzbíró. A tűzvédelem érdekeit szolgálták a következő ténykedései: a tűzhelyek, a kémények, a szeméttartó berendezések, az iparosműhelyek és kereskedői boltok, a kötelező víztartás ellenőrzése, a szomszédok közötti közvetlen tűzátadás megakadályozása, kutak létesítése, a templomok tornyaiban az éjjel-nappali tűzügyelet és őrzés megszervezése, a tűzoltó berendezések használatáról való gondoskodás, tűz esetén az oltás megszervezése. (→ még: bíró)