korreláció, kulturális

a kultúra egyes elemei (vonásai, részei, intézményei) közötti kölcsönös összefüggés, viszony. Az etnológiában a korrelációs-statisztikai vizsgálatokat E. B. Taylor indította meg, összefüggéseket keresve a házassági formák és a leszármazási rend szabályai között; L. T. Hobhouse gazdasági típusok és társadalmi intézmények korrelációs vizsonyát vizsgálta, míg újabban G. P. Murdock széles körű etnológiai anyag alapján a különféle társadalmi intézmények közötti kapcsolódást kutatja statisztikai-matematikai módszerekkel. – Irod. Tylor, E. B.: On a Method of Investigating the Development of Institutions, Applied to the Laws of Marriage and Descent (Journal of the Anthropological Institute, 1899); Hobhouse, L. T.–Wheeler, C. G.–Ginsberg M.: The Material Culture and Social Institutions of the Simple Peoples. An Essay in Correlation (London, 1915); Köbben, A. J. F.: New Ways of Presenting and Old Idea: The Statistical Method in Social Anthropology (Journal of the Royal Anthropological Society, 1952); Murdock, G. P.: World Ethnographic Sample (American Anthropologist, 1957).