kozmogónia <gör. ’a világ keletkezése’>

a világegyetem kialakulásának elmélete. Ismertebbek az egyiptomi, a sumér, valamint a görög mitológiai elképzelések a világ keletkezéséről. A Kalevalában megtaláljuk a finn nép kozmogóniai mítoszát, amely szerint a világ tojásból keletkezik (ugyanez a motívum megtalálható a japán, a kínai, az egyiptomi és a perzsa mítoszokban is). A magyar népnél, feltehetően a kereszténység hatására, már nem található meg a világ keletkezéséről szóló önálló mondakör, csak néhány elbeszélés a világ teremtéséről (eredetmagyarázó monda). Korábban a kutatás megpróbált a magyar nép hitvilágából egy egységes kozmogóniai elképzelésrendszert rekonstruálni, de ezek a törekvések nem vezettek kellően megalapozott eredményekre. – Irod. Schreiner Márton: Adalékok a vogul kozmogónia eredetéhez (Ethn., 1892); Csefkó Gyula: A világ teremtéséhez (Ethn., 1927).