karácsonyi tánc

A naptári év jeles napjaihoz fűződő → táncalkalmak csoportjához tartozik. Az I. világháborúig a karácsonyi tánc volt a farsang előtt a legjelentősebb téli mulatság. Országszerte rendszerint karácsony másnapján rendezték meg a bált. A karácsonyi tánc különösen Erdélyben vált gazdag, színes táncalkalommá, ahol az gyakran karácsony első napjától negyednapig, azaz aprószentek napjáig is eltartott. – Irod. Makkai Endre–Nagy Ödön: Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez (Kolozsvár, 1939); Kaposi Edit–Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások (Bp., 1958).