kulturális adaptáció

az a kulturális folyamat, amelyben valamely közösség a megismert, idegen kulturális javakat válogatva, megszűrve fogadja be. A fogalmat Walter Scheidt vezette be (kulturális szűrő). Az → átadás, → átvétel korábban uralkodó mechanisztikus felfogásával szemben a kulturális adaptáció fogalom alkalmazása azt a nézetet fejezi ki, hogy a kulturális javak befogadása komplex jelenség; a befogadás bekövetkezését nem csupán az határozza meg, hogy az adott kulturális kincs önmagában véve értékes-e vagy sem, megtalálható-e az érintett közösség kultúrájában vagy sem, hanem az is, hogy az illető közösség milyen magatartást tanúsít az új jelenséggel szemben. Ugyanezt a folyamatot Wilhelm Mühlmann kulturális rostálásnak nevezte. – Irod. Scheidt, W.: Kulturbiologie (Jena, 1930); Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek zenéje (Bp., 1934); Mühlmann, W.: Methodik der Völkerkunde (Stuttgart, 1938).