kulturális minták

A fogalmat többféle értelemben használják, amelyek mindegyike a kultúra elemeinek egységgé kapcsolódását fejezi ki. 1. Egyetemes minta: a kulturális elemek közötti kapcsolatok olyan rendje, amely minden kultúra vázát, keretét alkotja; voltaképpen azt fejezi ki, hogy minden kultúra azonos szférákból tevődik össze, bizonyos alapszükségleteket kell kielégítenie. Pl. C. Wissler szerint a nyelv, az anyagi kultúra, a művészet, a tudás, a vallás, a társadalom, a tulajdonviszonyok, a kormányzás és a hadakozás azok a szférák, amelyek minden kultúrában megtalálhatók. – 2. Rendszeri minták: kulturális elemeknek komplexummá, alrendszerré szerveződései, amelyek egységként tartósan maradandónak bizonyulnak (pl. ekés földművelés, monoteista vallás). – 3. Teljes kultúraminták: a kultúra elemei közötti kapcsolatoknak olyan formái, szerveződései, amelyek a kultúrát egységként, részeihez képest új minőségű rendszerként jelenítik meg (→ konfiguráció. – Irod. Benedict, R.–Mead, Margaret: Patterns of Culture (New York, 1959); Kroeber, A. L.: Anthropology (New York, 1948).