románc

1. A spanyol történeti ballada vagy rövid epikus verse lírai alkotás neve. – 2. Középkori verses epikus alkotás valamely lovagi hős kalandjairól, laza szerkezetbe ágyazva. – 3. Folklór terminusként a → balladával rokon műfajt jelöl, de annál líraibb, elégikus hangvételű, rövid, epikus alkotás. A múlt században minden igényesebb esztétikai mű elválasztja a balladától a románcot. Századunkban elterjedtebb a „lírai ballada” terminus románc értelemben. – Irod. Zolnai Béla: A ballada és a románc szó történetéhez (Magy. Nyelv. 1954).