Sári, Mári jertek elő

elmentek már a kutyafejű tatárok! A tatár (néhány változatban a török) betörések emlékét őrző mondák leggyakoribb típusa (→ tatár mondakör, → török mondakör). Témája: az ellenség elől az asszonyok a mocsarakban, nádasokban bújkálnak. A tatárok, akik néhány szót már tudnak magyarul, anyanyelvükön csalogatják elő, hogy kegyetlenül elhurcolják őket leggyakrabban „Sári, Mári jertek elő, elmentek már a kutyafejű tatárok” kiáltással. (A női nevek nem mindig azonosak.) Az egész országban rendkívül elterjedt népmondát a 17. sz.-ban jegyezték fel először. Azonos mondatípus az orosz és ukrán folklórban is ismeretes. – Irod. Szamota István: Régi utazók Magyarországon (Bp., 1891); Szendrey Zsigmond: Történelmi népmondák (Ethn., 1920).