Sőregi János (Cigánd, 1892–)

történész, régész, muzeológus. Tanulmányait a debreceni és a bécsi tudományegy.-en végezte (1927). A debreceni Déri Múz. munkatársa (1922–), majd 1936-tól nyugalomba vonulásáig (1950) annak ig.-ja. Szűkebb kutatási szakterülete az ős-, ill. középkori régészet és annak néprajzi vonatkozásai Debrecen környékén és a Felső-Tisza mentén. E témakörben számos cikke, tanulmánya jelent meg a szakfolyóiratokban.