süveges tánc

játékos, csalogatós, párválasztó tánc. A 17. sz.-ban a nemesi udvarok kedvelt lakodalmi és társasági tánca volt. Apor Péter a → kontratáncok egyik változatának tartja (Apor Péter: Metamorphosis Transsylvaniae, 1736). Egy férfi süveggel a kezében szólót táncol, majd táncba visz egy leányt vagy asszonyt. Kettőt-hármat fordul vele, aztán süvegével csalogatni kezdi. A nő igyekszik elkapni a süveget, miután sikerült, kettőt-hármat diadalmasan fordul a férfival. Azután a nő választ ki egy férfit, egy párat fordulnak és süveggel a kezében szintén csalogatni kezdi stb. A néphagyományban Kunszentmiklósról ismerjük egy azonos változatát. (→ még: kendős tánc, → párnás tánc) – Irod. Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924); Gönyey Sándor: Kun táncok (Ethn., 1936); Kaposi Edit–Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások (Bp., 1958).