szankció

a társadalom reakciója az egyén fontos helyzetekben tanúsított magatartására. Célja a társadalmi konformitás biztosítása. A szankció szavakban, gesztusokban, ritkábban fizikai kényszerben megnyilvánuló ráhatás. Hatóereje az egyén félelmében van, hogy a közösségi kapcsolatokból kirekesztődik. A paraszttársadalomban a morális szankciók által érvényesített magatartás gyakran különbözik a törvényes karhatalommal szentesített magatartási szabályoktól. Ellentétben a köznyelvi használattal, a szankció nemcsak negatív, de pozitív is lehet, a csoport részéről a tagok viselkedésére válaszul érkező pozitív reakció. A szankció a → társadalmi ellenőrzés fontos eszköze. Megnyilvánulási formái: → csúfoló, → kiközösítés, kinézés (→ közvéleménybüntetés), → megszólás. – Irod. International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore (kiadta: Hultkrantz, Åke, Copenhagen, 1960); Szczepanski, J.: A szociológia alapjai (Bp., 1968).