Széchenyi Béla, gróf (Pest, 1837–Bp., 1918)

földrajzi és geológiai kutató. 1880-tól az MTA tagja, 1883-tól az MTA ig. tanácsának tagja. 1901-től koronaőr. Berlinben és Bonnban tanult. 1855–57-ben utazást tett Angliában. Franciao.-ban, Itáliában. 1858-ban Zichy Jenővel a Balkánt járta be. 1862-ben Károlyi Gyulával az Egyesült Államokban és Kanadában tett körutat. 1865–70 között négy vadászexpedíciót vezetett Afrikába. 1874-ben geológiai ásatásokat végzett a Fertő tó medrében. 1877–80 között expedíciót vezetett Ázsiába. Az expedícióban részt vett Lóczy Lajos geológus, Bálint Gábor nyelvész és Kreitner Gusztáv topográfus. Bejárták Kínát, Jávát, Burma északi részét. Az eredményeket Széchenyi Béla saját költségén tette közzé. K-ázsiai expedíciója a legnagyobb szabású magyar tudományos expedíció volt. A negyjelentőségű földrajzi kutatások mellett kitűnő néprajzi megfigyeléseket tettek, amelyeket Lóczy Lajos adott közre. – F. m. Széchenyi Béla keletázsiai útjának tudományos eredménye 1877–1880 (Lóczy Lajossal, I–III., Bp., 1890–97). – Irod. Lóczy Lajos: Gróf Sz. B. emlékezete (Bp., 1923).

Széchenyi Béla gróf

Széchenyi Béla gróf