szekérágas, rúdszárnya

a → szekér vagy a → kocsi elején a tengelyágy és az első vánkos vagy → simely közé erősen beépített, hátrafelé villaszerűen szétágazó két fa, amelyek a → tengely mögé kb. 80 cm hosszan benyúlnak a → szekérderék alá. A kezdeti → talyigák vagy egy kétágú fából vagy pedig két – egymással V alakban összeerősített – rúdból, mint alvázból, készültek. A rúd mellé vagy a „V”-alakú szerkesztmény mellé párosával fogatolták az ökröket. Ebből a szerkezetből, vagyis két ilyen talyiga egybekapcsolásából alakult ki a négykerekű szekér, amelynek rúdszárnya, → juhája és → nyújtója van. Ettől elütő szerkezetűek azok a szekerek, amelyek a párhuzamos kétrúdú talyigából (az viszont a páros csúszórúdból) alakultak ki. Lovas szekereknél a lovak sokáig, kb. a 19. sz. elejéig, a szekérágasra szerelt → bókonnyal húztak; a → fürhéc nem régi keletű része a szekérágasnak.