Néptáncos

a Népművelődési Intézet táncosztályának időszakos, kőnyomatos értesítője (1961–62). Szakmai-módszertani írásokat, a néptáncmozgalom híreit közölte. Beolvadt a Népművelés c. lapba.