óriás

a magyar → népi hitvilágban lényegében ismeretlen, alakja csak a mondákban maradt meg. A bakonyi és az É-i felvidék, valamint Erdély hegyei között található különös alakú bemélyedést, árkot még ma is mint az óriások sarkának, talpának, öklének stb. nyomát mutogatják, vagy egy-egy furcsa formájú sziklát az ő működésük eredményének tartják. Számos hatalmas, ember formájú szikláról szóló monda lényege, hogy az óriások valamely tettük miatt változtak kővé. De arról is tud a monda, hogy az óriások változtattak kővé valakit. Az óriás alakja világszerte elterjedt, ismert a zsidó, a görög, az ind és az északi mitológiákban, de megvolt a szláv, az altaji és az uráli népek hitében is. – Irod. Szendrey Zsigmond: A nép élő hitvilága (Ethn., 1938).