Ormos Ede (Hódmezővásárhely, 1873–Németo., 1944)

szociológus, publicista. A bp.-i tudományegy.-en ügyvédi képesítést szerzett. 1895-től az MSzDP tagja. 1899-ben Makón nyitott ügyvédi irodát 1904-ben Bp.-re költözött, a Népszava szerkesztőségében dolgozott, 1919-ben Bécsbe emigrált, majd Kolozsvárt a Keleti Újságnál dolgozott. A húszak évek végén hazatért, a Friss Újság munkatársa lett. Szépirodalmi munkákat is írt. A paraszti társadalom és a falu szociológiai vizsgálatával, az agrárproletariátussal foglalkozó munkái értékesek. – F. m. A szocializmusról, különös tekintettel a hódmezővásárhelyi munkáskérdésre (Hódmezővásárhely, 1896); A hódmezővásárhelyi munkászendülés 1894. április 22. (Bp., 1919); A tanyától a városig (Bp., 1919); A földosztás (Bp., 1919).