Petőfi Sándor (1823–1849)

költő, emléke a néphagyományban elevenen fennmaradt. Születési helyéért máig is több alföldi város verseng. Számos emlékhely fűződik nevéhez: házak, amelyekben állítólag élt, fák, amelyek alatt megpihent vagy verseit írta. Az 1848-as emlékezésekben → Kossuth Lajos mellett leggyakrabban Petőfi Sándor nevét emlegetik. Monda szól találkozásáról → Rózsa Sándorral. A → halhatatlan hősök sorába tartozik. A nép nem hitte el, hogy a költő a segesvári csatában elesett, országszerte elterjedt, hogy Oroszo.-ban él, hadifoglyok találkoztak vele. Különösen gazdag mondakör fonódik alakjához az Alföldön. – Irod. Dienes András: A legendák Petőfije (Bp., 1957); Dávid Gyula–Mikó Imre: Petőfi Erdélyben (Bukarest, 1972).

Petőfi-tölgy Dömsödön (Pest m.)

Petőfi-tölgy Dömsödön (Pest m.)

Petőfi egyik népkönyvként kiadott műve

Petőfi egyik népkönyvként kiadott műve